โฆษกแรงงานนำทีมลุยพื้นที่อุดรฯ เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน

โฆษกแรงงานนำทีมลุยพื้นที่อุดรฯ เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการ กรมการจัดหางาน (กกจ.) และคณะ ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน “ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าย้อมคราม”

โดยมี นางสมภาร คำภารหมี ประธานกลุ่ม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.อุดรธานี และสมาชิกกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี

นางเธียรรัตน์กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่มีอยู่กว่า 22 ล้านคน ให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่ เพราะแรงงานทุกคนถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า

โฆษกแรงงานนำทีมลุยพื้นที่อุดรฯ เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน

“วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมพบปะให้กำลังใจแก่สมาชิกกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าย้อมคราม ที่ จ.อุดรธานี จากการพูดคุยกับประธานกลุ่ม พบว่ากลุ่มนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.อุดรธานี ได้เข้ามาสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน อาทิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดส่งเสริมการรวมกลุ่มและสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน จนทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 10 คน มีรายได้เฉลี่ยคนละ 3,000-5,000 บาทต่อเดือน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอบรมทักษะการตลาดออนไลน์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด เข้ามาดูแลในเรื่องการรับสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อให้มีหลักประกันทางสังคมและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ นอกจากนี้ ปัจจุบันกระทรวงแรงงานยังได้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะทำให้พี่น้องแรงงานนอกระบบมีหลักประกันทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป” นางเธียรรัตน์กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ristoranteilcastellaccio.com

UFA Slot

Releated